NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid: zoals wettelijk vereist < Verplichtingen


DE CAO NR 22 DD 26/06/1975


Naast het KB van 25 april 2007 wordt het onthaal omschreven in de CAO nr. 22 van 26 juni 1975 betreffende het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming. De CAO nr. 22 wijst tevens enkele verplichtingen toe aan de verscheidene betrokken partijen. Daarnaast wordt weergegeven welke informatie de nieuwe medewerkers moeten krijgen.

 

DE VERPLICHTINGEN T.A.V. DE BETROKKEN PARTIJEN

 

1. De werkgever

De werkgever is belast met de organisatie van het onthaal van nieuwe werknemers in de onderneming. Hij neemt de coördinatie van de verschillende aspecten van het onthaalbeleid op zich of stelt hiervoor een bevoegde persoon of dienst aan.

 

2. De ondernemingsraad

De ondernemingsraad wordt vooraf ingelicht en geraadpleegd over de voorgenomen maatregelen en de aan te wenden middelen om het onthaal te organiseren. De ondernemingsraad kan een advies geven over de uitvoering van het onthaalbeleid.

 

3. De vakbondsafvaardiging

De vakbondsafvaardiging moet vooraf ingelicht en geraadpleegd worden over de manier waarop het onthaal in de onderneming zal gebeuren. De vakbond kan de (nieuwe) werknemer eveneens onthalen. Zodoende kunnen ze hem/haar informeren over de vakbond.

 

4. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Het comité werkt de propagandamiddelen en de maatregelen i.v.m. het onthaal van de werknemers uit en brengt deze in toepassing.TIPS

 Licht álle betrokken partijen in over de komst van een nieuwe werknemer.

 

 Hou rekening met het opleidingstraject bij het bepalen van de productiviteit van de nieuwkomer

WWW.SOCIALEDIALOOG.BE

Begeleiding van nieuwkomers vraagt inspanning, maar het loont. Een goed onthaalbeleid leidt tot een snellere identificatie, meer motivatie vanaf de eerste dagen, snellere inburgering en meer aangename werksfeer.

 

Bij een onthaalprocedure past ook een onthaalbrochure.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.