NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid: zoals wettelijk vereist < Strengere eisen


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN INZAKE HET ONTHAAL VAN NIEUWE MEDEWERKERS


Het KB van 25 april 2007  wijst de hiërarchische lijn, de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk enkele nieuwe verplichtingen toe.

 

De hiërarchische lijn

De leden van de hiërarchische lijn zijn ermee belast het onthaal van elke beginnende werknemer te organiseren en een ervaren werknemer aan te duiden, die instaat voor de begeleiding van de nieuwkomer. Het lid van de hiërarchische lijn, belast met het onthaal, waakt over de naleving van de instructies inzake het welzijn van de werknemers die bij de uitvoering van hun werk verstrekt moeten worden en vergewist zich ervan dat de werknemers de inlichtingen die zij kregen in toepassingen van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in de praktijk brengen. Het door de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren van het onthaal, tekent onder zijn naam een document waaruit blijkt dat in het kader van zijn taken de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt m.b.t. het welzijn op het werk.

 

De werkgever

De werkgever dient de gepaste maatregelen te nemen voor de organisatie van het onthaal van elke werknemer. Hij kan de organisatie van het onthaal zelf op zich nemen of ze toevertrouwen aan een lid van de hiërarchische lijn. Indien de werkgever zelf instaat voor de organisatie van het onthaal, tekent hij zelf het document waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt m.b.t. het welzijn op het werk. De werkgever neemt tevens de gepaste maatregelen om een ervaren werknemer aan te duiden om de nieuwe werknemer te begeleiden.
Hij kan het peterschap zelf opnemen, zelf een ervaren werknemer aanduiden of deze taak toevertrouwen aan een lid van de hiërarchische lijn.

 

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

  • De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft de opdracht voorstellen te formuleren voor het onthalen, informeren, opleiden, sensibiliseren en begeleiden van (nieuwe) werknemers. De interne dienst heeft tevens de taak om documenten over welzijn op het werk te bewaren, waaronder het document dat de aangeduide verantwoordelijke, die het onthaal verzekert en de begeleiding van de nieuwe werknemer organiseert, invult en ondertekent.


NUTTIGE LINKS

www.jura.be

 

www.werk.belgie.be

 

www.prevent.be

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Père Olive

 

Père Olive moet tussen april en augustus het hoofd bieden aan een productiepiek.
Het bedrijf doet dan een beroep op uitzendkrachten.

 

De nieuwelingen worden onthaald door een teamleader en daarna door een lijnmanager. Het onthaal en de opleiding van de nieuwelingen is expliciet opgenomen in de taakomschrijving van de lijnmanagers. Zij worden dus geëvalueerd op de kwaliteit van hun onthaal en van de opleiding die zij verzorgen.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.