NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid: zoals wettelijk vereist < Voor de inlening van de uitzendkracht


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VOLGENS CAO DD 10/12/2001 NA TE KOMEN VOOR DE INLENING VAN DE UITZENDKRACHT


Wie?De inlener geeft informatie aan het uitzendbureau
Welke inlichtingen?

1. nauwkeurige omschrijving van de verlangde beroepskwalificatie (diploma, getuigschrift)

 

2. specifieke kenmerken van de werkpost:
indien de beschrijving van de werkpost verplicht is door een werkpostfiche, dan bevat die fiche het volgende:

 • beschrijving van het uit te voeren werk;
 • de verplichtingen voor de werknemer:
  • het dragen van werkkleding en PBM's
  • gezondheidstoezicht:
   • indien het een risicopost is: de aard van de fysische, chemische en biologische agentia;
   • indien het een veiligheidspost is: specifieke kenmerken van de post;
   • indien het een post met uitwendige belasting is: de aard van de belasting.

3. het resultaat van de risicoanalyse van de werkpost1

Let op!
De informatie over de beroepskwalificatie, de werkpost en de risicoanalyse moet voor elke in te nemen werkpost en voor elke uitzendkracht bezorgd worden. Dit gebeurt via de overeenkomst tussen de gebruiker en het uitzendbureau.
 
De informatie moet verplicht via een werkpostfiche verstrekt worden, wanneer de interim een geneeskundig onderzoek moet ondergaan. Dat is zo voor:
 • een veiligheidsfunctie;
 • een functie met verhoogde waakzaamheid;
 • een activiteit met een welbepaald risico ('risicopost');
 • een activiteit verbonden met voedingswaren.
Voor de functies zonder verplicht geneeskundig onderzoek kan de gebruiker ook de werkpostfiche gebruiken om de informatie aan het uitzendbureau te bezorgen. In dat geval is het geen verplichting.
 
De gebruiker raadpleegt het hoofd van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk en de arbeidsgeneesheer voor het opstellen van de informatie voor de werkpostfiche.2

 

1 Art. 2,   1 KB 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten, B.S. 18 december 1997

2 KB 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten, B.S. 18 december 1997

 


Voor de inlening van de uitzendkracht
Wie?
Het uitzendkantoor geeft informatie aan de uitzendkracht
Welke inlichtingen?
 1. alle informatie die het uitzendbureau van de gebruiker gekregen heeft over:
  • de risico's verbonden met de werkpost;
  • het uit te voeren werk;
  • de blootstelling aan fysische, chemische en biologische agentia;
  • het dragen van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • de eventuele verplichting van een geneeskundig toezicht3
 2. de regels inzake bezoldiging:
  • berekeningswijze van het loon;
  • premies en inhoudingen.
 3. arbeidsduur en andere arbeidsvoorwaarden;
 4. bepalingen inzake sociale zekerheid, buitenwettelijke voordelen en sociale voordelen;
 5. sociale diensten, geneeskundige diensten, personeelsdiensten, opleidings- en vervolmakingsdiensten en regels over de relatie van deze diensten met het personeel;
 6. kopie van het arbeidsreglement van het uitzendkantoor op het ogenblik van de aanwerving.

 

3 Art.10, KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers,GETUIGENIS

Fresh for You verbetert onthaal en opleiding van nieuwkomers dankzij instructiefilm

 

De onthaalprocedure van kruidenbedrijf Fresh for You was louter mondeling, vergde veel tijd en miste zijn resultaat. Daarom ontwikkelde het bedrijf een onthaalfilmpje dat visueel is en dat in een gemakkelijke, klare taal de werking van het bedrijf weergeeft.

 

De inwerking van nieuwkomers verloopt hiermee beter en sneller en snelle uitstroom wordt vermeden.

GETUIGENIS

Culinor: taalcoaching op de werkvloer

 

Culinor heeft de laatste jaren verschillende anderstalige allochtonen in dienst genomen en besteedt extra aandacht aan een goede communicatie en integratie. Daarvoor doen zij regelmatig beroep op een taalcoach. Bij taalopleiding ligt de nadruk op het leren van een taal, taalcoaching zal zich eerder richten naar een effectiever gebruik van de taal op de werkvloer. Ook het bevorderen en verbeteren van de communicatie op de werkvloer is een onderdeel van taalcoaching.

GETUIGENIS

Werkplekleren bij Herbafrost

 

In een korte periode is het personeelsaantal van Herbafrost sterk toegenomen, met ook heel wat werknemers met een andere afkomst en cultuur. Daarom tekende het bedrijf een onthaalbeleid uit via een diversiteitsplan.

 

Daarin werden de werving, selectie en het onthaal herbekeken en werd een project 'Nederlands op de werkvloer' uitgewerkt.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.