NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid: zoals wettelijk vereist < Op het ogenblik van de tewerkstelling


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VOLGENS CAO DD 10/12/2001 NA TE KOMEN OP HET OGENBLIK VAN DE TEWERKSTELLING VAN DE UITZENDKRACHT BIJ DE INLENER


Wie?
De inlener aan de uitzendkracht
Welke inlichtingen?
 1. specifieke risico's voor de veiligheid en gezondheid, eigen aan de onderneming en de werkpost;
 2. indien de risico-evaluatie van de werkpost een risico aantoont:
  • de nodige informatie en veiligheidsinstructies om met het risico om te gaan;
  • het aanwijzen van de gevaarlijke toegangszones.1
 3. de bedrijvigheid en de algemene structuur van de onderneming;
 4. rol van de werknemer in de onderneming, beschrijving van de werkpost en de werkomgeving;
 5. de controle op de prestaties van de werknemer (kwantitatief/kwalitatief);
 6. ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming en syndicale afvaardiging;
 7. de voorschriften uit het arbeidsreglement;
 8. maatregelen rond eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers;
 9. de organisatie van de preventie;
 10. voor interim-studenten: nauwkeurige informatie en veiligheidsinstructies.2
Let op!
Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde voorwaarden als vaste werknemers. De gebruiker moet er voor zorgen dat de bescherming van de interim inzake de arbeidsveiligheid en hygiëne, gelijk is aan die van de andere werknemers in de onderneming.

Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er voor een werkpost een risico bestaat, moet de gebruiker zorgen dat de interim een voldoende en aangepaste opleiding krijgt. Hij zorgt ook voor de levering van de werkkleding, de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen en voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale en gebruiksklare staat ervan. De gebruiker houdt een lijst bij van alle tewerkgestelde uitzendkrachten waarop hun naam en werkpost vermeld staat.3


1KB 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten, B.S. 18 december 1997


2Art. 5, CAO 10 december 2001 betreffende betreffende het onthaal en de aanpassing van de uitzendkrachten in de onderneming, B.S. 4 oktober 2002

 

3Art. 5,   KB 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten, B.S. 18 december 1997
GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Père Olive

 

Père Olive moet tussen april en augustus het hoofd bieden aan een productiepiek.
Het bedrijf doet dan een beroep op uitzendkrachten.

 

De nieuwelingen worden onthaald door een teamleader en daarna door een lijnmanager. Het onthaal en de opleiding van de nieuwelingen is expliciet opgenomen in de taakomschrijving van de lijnmanagers. Zij worden dus geëvalueerd op de kwaliteit van hun onthaal en van de opleiding die zij verzorgen.

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Inex

 

Zuivelbedrijf Inex is een professioneel familiebedrijf. De groep wil dicht bij de mensen staan, zowel naar haar werknemers, als naar haar klanten en de buurtbewoners toe.

 

Dit vereist een professioneel onthaalbeleid dat ervoor zorgt dat nieuwe werknemers van in het begin een echt "thuisgevoel" hebben, zodanig dat ze zo vlug mogelijk ingeburgerd zijn bij de Inex-familie.

 

Samen met een externe partner werden de onthaalbrochure, de onthaalchecklist en het peter-meterschap aangepakt zodat ze 1 coherent geheel vormen.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.