NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid van A tot Z: de basics < Wat en waarom?


Een goed onthaal bevordert sociale integratie en is doeltreffend


Tijdens de onthaalperiode moet men streven naar (sociale) integratie en doeltreffendheid. Een goed onthaal is namelijk een win-win situatie voor uzelf, uw onderneming, de nieuwkomer en uw huidige medewerkers. In het begin moet het menselijk aspect de bovenhand hebben. Wanneer een nieuwe medewerker zich niet op zijn gemak voelt, zal stress verhinderen dat hij technische en andere competenties verwerft.

 

Overtuig het management van het belang van een goed onthaal. Een goed onthaal bevordert immers:

 • de "operationaliteit"
 • de sociale integratie (als gevolg daarvan verhoogt de motivatie van de nieuwkomer en die van de collega's)
 • de instemming met de waarden van het bedrijf
 • het begrip van zijn plaats/ missie in het bedrijf, waardoor het verantwoordelijkheidsbesef groter is
 • de loyaliteit aan het bedrijf
 • de zichtbaarheid en het imago van de werkgever

Sociale integratie:

 • Een goed onthaal zorgt er voor dat mensen zich snel thuis gaan voelen in uw bedrijf. Het verhoogt de motivatie van de nieuwe medewerker, zet meteen een functionele toon en een prettige werksfeer neer. En goed onthaal zorgt ook voor de snelle inburgering van de nieuweling in uw bedrijf.
 • Stel de nieuwkomer gerust. Wanneer een nieuwe medewerker zich niet op zijn gemak voelt, zal stress verhinderen dat hij technische competenties verwerft, omdat hij mentaal niet in staat zal zijn om te leren. In het bijzonder bij jongere medewerkers of bij een eerste werkervaring.
 • Maak de nieuweling wegwijs in het bedrijf: leg de organisatiecultuur uit en verduidelijk hoe deze zich vertaalt in het organisatiegedrag.
 • Verduidelijk de regels en afspraken binnen het bedrijf. Dit vermijdt misverstanden.
 • Ondersteun de nieuwkomer in het uitbouwen van zijn netwerk binnen het bedrijf. Dit versnelt zijn integratie.
 • Sta hem bij in het omgaan met problemen van zowel administratieve, technische als sociale aard.

Doeltreffendheid:

 • Begeleid het leerproces van de nieuwkomer. Laat dit doen door iemand die fungeert als een aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen.
 • Geef de nieuwkomer een vertrouwenspersoon waarmee hij zijn ambities kan bespreken op een constructieve wijze.
 • Laat de aanspreekpersoon (peter/meter/mentor/buddy) feedback geven op het inhoudelijk functioneren van de nieuwe medewerker.


TIPS

 De eerste dag en zelfs de eerste minuten van een onthaal zijn bepalend. Een zeer slecht of omgekeerd een zeer respectvol onthaal kan bij sommigen erg lang bijblijven.


 Laat in het begin het menselijk aspect de overhand hebben.


 Toon respect door een paar kleine maatregelen: breng de receptioniste al op de hoogte van de naam van de nieuwkomer, zet zijn naam op zijn persoonlijke kastje, zorg dat de visitekaartjes al klaar zijn, ...

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Lantmannen - Unibake

 

Lantmannen-Unibake werkt niet seizoensgebonden, maar kent af en toe toch wel productiepieken. Bij afwezigheid van operatoren springen uitzendkrachten in.

 

De moeilijkheid is de variabiliteit in de contractduur (van 1 dag tot meerdere weken). Een goed onthaalbeleid en een training on-the-job zijn bijgevolg noodzakelijk.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.