NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid van A tot Z: de basics < Peter/meterschap


Peters of meters als begeleiders


Werken met een ervaren medewerker (peter/meter) die nieuwkomers begeleidt tijdens hun eerste weken in de organisatie, kan de integratie- en het leerproces van de nieuwe medewerkers versnellen. Daarenboven verplicht het KB van 25 april 2007 de werkgever ertoe een ervaren werknemer aan te stellen om nieuwkomers te begeleiden.

Belangrijkste voordelen van peter-/meterschap:

  • vergemakkelijkt de integratie
  • bevordert de arbeidssocialisatie en een vlotte overdracht van de bedrijfscultuur
  • verhoogt de motivatie
  • leidt tot een grotere inzetbaarheid en productiviteit
  • verschaft meer zelfvertrouwen en voldoening in het eigen werk aan de peter/meter

Men kan echter niet zo maar iemand aanduiden als peter of meter vanwege zijn ervaring. De persoon moet zijn kennis en ervaring ook kunnen overdragen. Men moet bij de selectie van een peter/meter dan ook rekening houden met de vereiste competenties . Het is dus noodzakelijk om even stil te staan bij wat er juist verwacht wordt van de ervaren medewerker en over welke competenties hij moet beschikken om de verwachtingen te vervullen.

 

Vaak heeft de ervaren medewerker nog een bijkomende opleiding 'peter- en meterschap' nodig om zich de nodige vaardigheden eigen te maken. Maar eerst zal men moeten bepalen welke rol en taken de peter/meter toegewezen krijgt. We maken een onderscheid tussen taken ten behoeve van de sociale integratie van de nieuwe medewerker en taken ten behoeve van een  doeltreffende inwerking. Zal de peter/meter beide takenclusters op zich nemen of schakelt men voor taken ten behoeve van een doeltreffende inwerking een instructeur of expert-trainer in? Ook een duidelijke afbakening van de begeleidende taken tussen de peter/meter en de leidinggevende is belangrijk.

 

Cruciaal in de rol van een peter of meter is het MOGEN uitoefenen van de taken. Zorg dat hij/zij voldoende tijd en mogelijkheden hiervoor heeft, ook voor de voorbereiding. Bovendien moet het iemand zijn die zeker is over de eigen positie, zodat de nieuwkomer niet als een concurrent beschouwd wordt.

 

Eenmaal de taken van de peter/meter gekend zijn, kan hij/zij de nieuwkomer de nodige instructies geven. De taak van de HR-dienst hierbij is de nodige ondersteuning bieden .TIPS

 Creëer een netwerk voor peters en meters waar ze hun ervaringen kunnen uitwisselen.


 Vraag meer informatie over de IPV opleidingen voor meters/meters: contacteer Els Mertens.


GETUIGENIS

Onthaalbeleid bij Distriplat/Bakkerij Van Strombeek

 

Door een jaarlijkse groei moest Distriplat nieuwe mensen aanwerven. Het onthaal van deze nieuwelingen wilden ze graag verbeteren.

 

Een goed onthaalbeleid maakt immers deel uit van de bedrijfscultuur, verbetert het imago naar buiten toe en vergemakkelijkt de zoektocht naar nieuwe medewerkers.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.