NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid van A tot Z: de basics < Opvolging nieuwkomers


Opvolging van nieuwkomers - registratie


Het begeleiden van nieuwkomers is een proces dat nooit 'af' is. Door hen goed op te volgen, zowel hun ontwikkeling als het onthaal te evalueren en het nodige te registreren, kan je een leertraject opzetten dat van hen snel inzetbare medewerkers maakt.

 1. Evaluatie van de competenties van de nieuwkomer
Het evalueren van nieuwkomers is hun eerste kennismaking met het evaluatie- en functioneringsbeleid van het bedrijf. Hoe beter deze eerste evaluatie, hoe sneller ze ingewerkt geraken.

 

2. Opvolging van de nieuwkomer
Het rapport van de evaluatie wordt meegedeeld aan de nieuweling zelf, aan zijn/haar chef, eventueel ook aan de leidinggevende, aan de peter/meter, en aan de personeelsdienst.
Op basis van deze evaluatie- (of functionerings)gesprekken inventariseer je het beheersingsniveau van de competenties/ taken van elke medewerker.
Hier valideer en registreer je het bereikte niveau van de nieuwe werknemer op elk element van zijn functie volgens een grid (bijvoorbeeld op basis van de  beheersingsniveaus).
Opmerking: de validering moet beperkt zijn in de tijd, omdat opfrissingsmomenten soms nodig zijn. In het bijzonder wanneer de taken niet regelmatig uitgevoerd worden.
Idealiter ontwikkel je polyvalentie tabellen (tabel met taken die het verwachte beheersingsniveau aangeeft) en duid je hierop het bereikte niveau van elke (nieuwe) medewerker aan.

 

3. Registratie van de gevolgde opleidingen
Als onderdeel van het personeelsdossier van een nieuwkomer, is het raadzaam zijn/haar onthaal voldoende te registreren. Naast het onthaal kan je daarbij ook een registratie van gevolgde opleidingen  opnemen. Vergeet ook de mening van de nieuwkomer  over de opleidingen niet te vragen.NUTTIGE LINKS

Diversity kit


IVOC checklist onthaal

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Lantmannen - Unibake

 

Lantmannen-Unibake werkt niet seizoensgebonden, maar kent af en toe toch wel productiepieken. Bij afwezigheid van operatoren springen uitzendkrachten in.

 

De moeilijkheid is de variabiliteit in de contractduur (van 1 dag tot meerdere weken). Een goed onthaalbeleid en een training on-the-job zijn bijgevolg noodzakelijk.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.