NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid en je personeelsbeleid < Selectie en aanwerving


SELECTIE EN AANWERVING


Bij de zoektocht naar geschikte medewerkers kan IPV je helpen.

 

Voordat nieuwe medewerkers aangetrokken worden, moeten de in te vullen functie en taken duidelijk in kaart gebracht worden. Hiervoor worden overzichtelijke functieprofielen opgesteld. Deze profielen moeten een basistool zijn binnen diverse aspecten van het personeelsbeleid. Voorwaarde is dat ze vlot aangepast (kunnen) worden aan veranderende omstandigheden. Alleen zo blijft een functieprofiel een correcte weergave van de bewuste functie.

 

Binnen het onthaalbeleid is het essentieel dat een nieuwe medewerker zich herkent in dit profiel. Zo kan het een houvast zijn om, tijdens de onthaalperiode, de functie stapsgewijs te overlopen en het opleidingstraject erop af te stemmen. Doorheen het onthaalproces kan het ook gebruikt worden om de evolutie van de nieuwkomer af te toetsen.

 

Mogelijks maken nieuwe medewerkers deel uit van zogenaamde kansengroepen (allochtonen, kortgeschoolden, arbeidsgehandicapten, ...). Zorg ervoor dat je onthaalprocedure rekening houdt met de eigenheid hiervan.TIPS
 Wees oplettend voor de vorming van kliekjes/subgroepen en voor de relaties en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
GETUIGENIS

Onthaalbeleid bij Distriplat/Bakkerij Van Strombeek

 

Door een jaarlijkse groei moest Distriplat nieuwe mensen aanwerven. Het onthaal van deze nieuwelingen wilden ze graag verbeteren.

 

Een goed onthaalbeleid maakt immers deel uit van de bedrijfscultuur, verbetert het imago naar buiten toe en vergemakkelijkt de zoektocht naar nieuwe medewerkers.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.