NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid en je personeelsbeleid < Voor- en nadelen van werkplekopleiding


VOOR- EN NADELEN VAN WERKPLEKOPLEIDING


Voordelen

 • geen vertaalslag nodig van opleidingssituatie naar werksituatie (die zijn identiek)
 • opleiding to the point (de taakuitvoering) -> hogere leermotivatie
 • opleiding in de reële en vertrouwde werksituatie; best practices, tips en trics worden sneller doorgegeven
 • integratiebevorderend (met de collega's)
 • grotere flexibiliteit
 • individuele aanpak
 • goedkoper dan een externe opleiding (vaak maar niet altijd)
 • actievere betrokkenheid van de lerende


Nadelen

 • risico op onvoldoende voorbereiding
 • weerstand over het doorgeven van kennis/knowhow
 • voortdurend gestoord worden tijdens de opleiding
 • geen didactische vaardigheden van de opleider
 • geen (professionele) didactische hulpmiddelen
 • slechte gewoonten worden doorgeven
 • te beperkt theoretisch kader
 • meer druk op de eigen organisatie
 • geen mogelijkheden om certificaten / attesten te bekomen (indien bijvoorbeeld noodzakelijk om wettelijke of commerciële redenen)
 • risico op 'bedrijfsblindheid"
 • druk op prestaties zijn lager want ligt niet contractueel vast
 • geen tussenkomst van IPV als opleidingscentrum van de voedingsindustrie


TIPS

 Zoek een goede mix tussen interne en externe opleidingen.


 Evalueer het effect van een opleiding; ook bij werkplekopleidingen.


 Bepaal concrete doelstellingen voor een opleiding alvorens de keuze te maken voor intern of extern.

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.