NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Onthaalbeleid van A tot Z: de basics < Opvolging nieuwkomers < Evalueren van nieuwkomers


Evalueren van nieuwkomers


Wie wordt bij de evaluatie betrokken?

 

De drie betrokken actoren zijn: de nieuwkomer zelf, de peter/meter, de leidinggevende van de nieuwkomer

 

Wat wordt geëvalueerd en hoe?

Evalueer het beheersingsniveau van de competentie.

 

Een competentie is het geheel van kennen (kennis), kunnen (handelen en cognitieve vaardigheden) et zijn (attitudes), waarop continu beroep gedaan wordt, dat kan geobserveerd worden en dat nodig is om een gewenst prestatievermogen te bereiken.

 

Voorbeeld: voor een productieoperator zouden de te evalueren competenties kunnen zijn:

 •  kennis van de producten op de lijn en hun productieprincipes
 • voorbereiden en starten van de lijn : primaire grondstoffen, afstellen van de machines,...
 • het aansturen van de lijn: toezicht, diagnose bij incidenten,...
 • omstelling:stoppen van de lijn, nodige aanpassingen aanbrengen, terug opstarten, ...
 • het respecteren van de procedures m.b.t. hygiëne en veiligheid

Beheersingsniveau: we kunnen bijvoorbeeld 5 niveaus onderscheiden:

0: de nieuwe werknemer kan de taak niet uitvoeren
1: de nieuwe werknemer kan de taak enkel met hulp van de mentor realiseren
2: de nieuwe werknemer kan de taak uitvoeren bij normaal productieritme, maar niet indien er incidenten zijn
3: de nieuwe werknemer kan de taak uitvoeren, behalve bij uitzonderlijke voorvallen
4: de nieuwe werknemer beheerst de taak perfect

Hierbij vind je een eenvoudig model  en een meer uitgewerkt model  van potentiële evaluatiecriteria voor een productieoperator

De evaluatie gebeurt:

 • door observatie op de werkplek
 • door een opvolging van beoogde parameters (kwantitatief en kwalitatief)
 • (eventueel) door het afnemen van een test

Hoe feedback van de evaluatie geven?

 

Neem de bevindingen mee in de feedback en bij de opstart van de volgende peterschappen

 • gedrag: beschrijf het concrete gedrag
 • gevoel: praat vanuit jezelf, sta voor wat je zegt
 • gevolg: geef aan wat de concrete last/hinder is van een niet optimaal gedrag
 • gewenst resultaat: zoek samen naar een voor beiden aanvaardbaar alternatief


TIP
 Observeer competenties op de werkplek. Enkel daar kan een correct oordeel gevormd worden.
NUTTIGE LINKS
 www.talentatwerkplek.be geeft tips en advies voor het geven van positieve feedback en negatieve feedback en het maken en opvolgen van afspraken met medewerkers
GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Inex

 

Zuivelbedrijf Inex is een professioneel familiebedrijf. De groep wil dicht bij de mensen staan, zowel naar haar werknemers, als naar haar klanten en de buurtbewoners toe.

 

Dit vereist een professioneel onthaalbeleid dat ervoor zorgt dat nieuwe werknemers van in het begin een echt "thuisgevoel" hebben, zodanig dat ze zo vlug mogelijk ingeburgerd zijn bij de Inex-familie.

 

Samen met een externe partner werden de onthaalbrochure, de onthaalchecklist en het peter-meterschap aangepakt zodat ze 1 coherent geheel vormen.

GETUIGENIS

Het onthaalbeleid bij Lutosa

 

Het onthaal in het bedrijf gebeurt naargelang het type aanwerving: uitzendarbeid of vast contract.

 

Een bijzonderheid bij Lutosa: de kandidaat-tijdelijke krachten worden uitgenodigd voor een bezoek aan Lutosa (begeleid door hun uitzendkantoor). Zo kunnen ze de omgeving van hun eventuele toekomstige werk leren kennen.

 

Meer weten over het onthaalbeleid bij Lutosa?

CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.