NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Getuigenissen < Fromunion


Case onthaalbeleid: Fromunion nv – Kaasmakerij Passendale


Fromunion NV–Kaasmakerij Passendale behoort tot de groep Bongrain, marktleider in kaasspecialiteiten met merken zoals Chaumes, Chavroux, Caprice des Dieux.


In Passendale worden iets meer dan 130 medewerkers tewerkgesteld. Daarnaast wordt dagelijks nog beroep gedaan op gemiddeld 20 uitzendkrachten en wordt er een enclave van de beschutte werkplaats Mariasteen tewerkgesteld.


Fromunion wil het onthaal van nieuwe werknemers meer gaan formaliseren en hier een zekere continuïteit inbouwen. Een onthaalprocedure wordt uitgewerkt en opgestart.


De onthaalprocedure beschrijft het onthaal en de follow-up van alle nieuwe werknemers, start na de aanwerving en heeft de geleidelijke integratie van de nieuwe werknemer in de organisatie tot doel.


De procedure betreft het onthaal en de follow-up van zowel vast als tijdelijk arbeiders- en bediendenpersoneel. Ze beschrijft het onthaal vanaf de eerste opvang tot en met de verschillende evaluatiestadia.


Het onthaal van uitzendkrachten gebeurt door het inhouse uitzendkantoor.


De procedure wordt onderverdeeld in 3 delen:

 • Het individueel onthaal
 • Follow-up
 • Collectief onthaal

Individueel onthaal


De personeelsdienst:

 • Verzorgt het individueel onthaal dmv een checklist
 • Overhandigt de onthaalbrochure
 • Zorgt voor sleuteltje kleedkast en arbeidskledij
 • Wijst de nieuwe medewerker  op de algemene hygiëneregels en de algemene veiligheidsvoorschriften
 • Zorgt voor een welkomstpakket

Aanwerving bediende

 

Er volgt een korte kennismaking met de andere bedienden. In het introductiegesprek wordt vastgelegd met wie de starter-bediende een diepgaander gesprek moet vastleggen ifv samenwerking.

 

Aanwerving arbeider

 

De leidinggevende laat de starter kennismaken met zijn collega's in de afdeling.

 

De introductie in de afdeling ziet er als volgt uit:

 • Uitleg over werktijden, pauzes, werkregeling
 • Voorstelling aan de chefs en collega's
 • Wijzen op het belang van kwaliteit
 • Rondleiding door de afdeling zelf + uitleg over de werking van de afdeling
 • Uitleg over de specifieke preventie- en veiligheidsmaatregelen in de afdeling gebeuren door de directe chef
 • De chef laat de nieuwkomer kennismaken met zijn/haar peter.

Follow-up

 

Follow-up van startende arbeiders

 

In samenspraak met de leidinggevende worden evaluatiemomenten ingebouwd. Deze zijn verschillend en afhankelijk van de functie. Arbeiders starten hun loopbaan in een systeem van opeenvolgende contracten van bepaalde duur (meestal 4 voor een periode van 3 maanden). De evaluatiemomenten vallen telkens samen met de contractverlenging. Leidraad is het opleidingsplan dat telkens geldt als een leidraad voor een functioneringsgesprek.

 

Follow-up van startende bedienden

 

Tijdens de proefperiode van 6 maanden worden 1 à 2 evaluatiemomenten ingebouwd. Een gesprek vindt plaats tussen HR, leidinggevende en startende bediende. Op het einde van de proefperiode, gestipuleerd in het contract, wordt een eindevaluatie gemaakt die beslist of de betrokkene voldoet om in dienst te blijven.

 

Collectief onthaal

 

Periodisch wordt er een collectief onthaal georganiseerd. Op dit onthaal worden alle starters in een bepaalde periode uitgenodigd.

 

Zijn tevens aanwezig:

 • HR Manager
 • Operations Manager 
 • Preventieadviseur
 • Kwaliteitsverantwoordelijke
 • Syndicale afvaardiging

Tijdens dit collectief onthaal worden de visie en de waarden van de onderneming uiteengezet. Er wordt extra aandacht besteed aan arbeidsveiligheid door de preventieadviseur en aan voedselveiligheid door de kwaliteitsverantwoordelijke. Tijdens deze collectieve onthaalsessie krijgen de syndicaten de kans hun organisatie voor te stellen. Als afsluiter wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd.

 

Peter/meterschap

 

Er wordt een medewerker aangeduid als peter/meter om de starter op de werkvloer te begeleiden. De begeleiding kan zowel technisch zijn alsook op het vlak van attitude en sociale vaardigheden. 

 

De peter/meter voldoet aan de volgende competenties:

 • Technische expertise
 • Het engagement kunnen opnemen
 • Makkelijk contacten leggen
 • Kunnen enthousiasmeren
 • Luistervaardig zijn en aandacht hebben voor non-verbale signalen
 • ...

Wat wordt van een peter/meter verwacht?

 • Meehelpen aan de ontwikkeling van de nieuwe medewerker
 • Geldende regels inzake veiligheid, hygiëne, kwaliteit, tijds- en of toegangsregistratie ... overbrengen
 • Als eerste contact optreden bij vragen van de starter

Elke peter/meter moet een opleiding krijgen. De peter/meter kan steeds terugvallen op zijn leidinggevende. De peter/meter krijgt een checklist als leidraad voor het begeleidingsproces.

 

Specifiek onthaaltraject voor GIBO's

 

Onthaal GIBO's: zie artikel "Met de juiste begeleiding krijgen mensen met een arbeidshandicap volwaardige kansen op de arbeidsmarkt"
CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

 

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.