NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Getuigenissen < Lantmannen


Het onthaalbeleid bij Lantmannen – Unibake


Context:

 

Lantmannen-Unibake werkt niet seizoensgebonden, maar kent af en toe toch wel productiepieken. Bij afwezigheid van operatoren springen uitzendkrachten in.

 

De moeilijkheid is de variabiliteit in de contractduur (van 1 dag tot meerdere weken)...

 

Een 'inhouse' uitzendbureau staat in voor de rekrutering, de opleiding en de evaluatie.

 

Rekrutering en selectie

 

1e stap: op basis van het cv en een gesprek + cv.

 

Informatie en opleiding vóór de aanwerving

 

De geselecteerde uitzendkrachten krijgen vóór ze aan de slag gaan informatie en opleiding omtrent HACCP, het bedrijfsorganigram, de regels, de verschillende functies (duur: 1 uur).

 

Daarna krijgen ze een test met meerkeuzevragen. Wie slaagt, komt in de wervingsreserve terecht.

 

Overhandigde documenten

 

Het uitzendkantoor deelt alle nodige elementen mee aan de nieuwelingen die aan een opdracht beginnen: 

  • een onthaalbrochure, het huishoudelijk reglement (dat de nieuweling dient te ondertekenen voor 'gelezen')
  • het arbeidscontract (met de bijbehorende juridische info)
  • informatie over individuele beschermingsmiddelen (bv.: oordopjes) en uiteraard over de beschermingsmiddelen zelf, de badges, ...

Onthaal in het bedrijf:

 

De teamleader geeft zijn team (vaste en uitzendkrachten samen) elke dag gedurende 5 minuten een briefing voordat het werk begint, om de 'shiftovergang' te regelen.

 

Hierbij wordt alle informatie gegeven die nuttig wordt geacht voor de productie (typisch: de activiteiten van de vorige shift; elk team heeft met zijn teamleader een debriefing over de verwachte en gerealiseerde activiteiten van die dag).

 

Tijdens deze vergaderingen verwelkomt en presenteert de teamleader ook de nieuwe medewerkers die op die dag in dienst treden.

 

Opleiding in het bedrijf

 

De 'on-the-job' training wordt geleverd in de zin van begeleiding door ervaren collega's. Er worden geen peters/ meters benoemd. De gebruikte methode is de 'one-point lesson'. Het bedrijf stelt onder andere (geplastificeerde) foto's op de werkposten ter beschikking, met goede/slechte producten.

 

Elke ploegbaas neemt vervolgens de nieuwe medewerker onder zijn hoede en informeert hem/haar ter plaatse over zijn/haar taak, met specifieke instructies zoals de te respecteren kwaliteit...

 

Alle werknemers (zonder onderscheid tussen vaste en tijdelijke) krijgen één keer per jaar een formelere opleiding over de werkprocedures. Die opleiding wordt intern verzorgd door de kwaliteitsdienst (zonder onderscheid tussen vaste en tijdelijke krachten).


Opm.: de werknemers krijgen een opleiding van 3 uur met de sitedirecteur, en vervolgens 1 uur met de N+1. Daarna wordt de planning opgesteld met de verschillende dienstverantwoordelijken.


Evaluatie van de tijdelijke krachten


De uitzendkrachten worden 3 keer per jaar formeel geëvalueerd door de teamleaders.


Parallel hiermee is er een meer informele 'permanente' evaluatie. (Deze begint pas zodra de uitzendkracht 2 weken aan de slag is op zijn werkpost, zodat hij de tijd krijgt om zich in te werken.)


Deze evaluaties worden doorgespeeld aan het HR-departement en het uitzendkantoor.

 

Evaluatie van de onthaalprocedureCONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

 

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.