NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Getuigenissen < Lutosa


Het onthaalbeleid bij Lutosa


Context

 

Er bestaan verschillende soorten rekruteringen:

  • enerzijds de tijdelijke krachten: binnen deze categorie zijn diverse types uitzendcontracten te onderscheiden: de seizoensarbeiders (*), de 'extra krachten' (bij tijdelijke werkpieken) en de uitzendkrachten van 'lange duur'.
  • vaste aanwervingen (COD)

(*) de seizoenarbeiders worden ingeschakeld voor de ontvangst van de aardappelen. Dit is vrij eenvoudig werk waarvoor een specifiek en erg kort integratieparcours vereist is.

 

Rekrutering en selectie: informatie en opleiding vóór de tewerkstelling

 

Voor de tijdelijke krachten: selectie en rekrutering gebeuren in samenwerking tussen de uitzendkantoren en HR.


Een bijzonderheid bij Lutosa: de kandidaat-tijdelijke krachten worden uitgenodigd voor een bezoek aan Lutosa (begeleid door hun uitzendkantoor). Zo kunnen ze de omgeving van hun eventuele toekomstige werk leren kennen: omgeving, werkvoorwaarden, inzicht in de taak, hun plaats in het geheel van het proces, ...). Doel is een zo optimaal mogelijke preselectie te verkrijgen om tijdverlies voor zowel Lutosa als de geïnteresseerde (als de aangeboden job hun niet bevalt) te vermijden. Bovendien zijn degenen die ermee wensen door te gaan al min of meer op de hoogte van het werk.

 

De geselecteerden krijgen daarna van het kantoor een opleiding in hygiëneregels en algemene veiligheidsvoorschriften. (Deze opleiding is opgesteld in nauwe samenwerking met Lutosa.)

 

Voor de rekruteringen voor een vast contract bestaan er meer specifieke selectie- en rekruteringsprocessen waarin ook de rekruterende afdelingen naast HR betrokken zijn.

 

Overhandigde documenten

 

Vermeldenswaard is zeker dat er bij de verschillende overhandigde documenten ook eenzelfde onthaalbrochure zit, ongeacht het beoogde publiek.

 

Onthaal in de onderneming

 

Is afhankelijk van het rekruteringstype (cf. onderstaande schema's)

 

Opleiding in de onderneming

 

Is afhankelijk van het rekruteringstype (cf. onderstaande schema's)

 

 

 

 

Opmerkingen

 

a) er bestaat één vast opleidingsparcours van 2 dagen dat alle peters/ meters moeten respecteren. Dit opleidingsprogramma werd opgebouwd MET de teamleaders en op basis van de analyse van de functiecompetenties en -taken, volgens de teamleaders zelf.


(Merk op: de implicatie van de teamleaders heeft tijd gevraagd: het heeft meerdere jaren geduurd, ook na formalisering van de documenten, voor de teamleaders zich deze eigen maakten; vandaag gebruiken ze deze echter probleemloos en zijn ze er zeer tevreden over.)

 

Het essentiële principe is parallelwerk op de werkplek: de peters/ meters tonen de uit te voeren handelingen en vragen de nieuwelingen om deze voor hen over te doen.

 

b) de peters/ meters worden op vrijwillige basis gekozen uit de ervaren werknemers (minstens 5 jaar ervaring), dus op basis van hun technische competenties. (Het is niet altijd gemakkelijk hun relationele en pedagogische competenties te evalueren zolang ze nog niet als peter/ meter hebben gewerkt.) Ze worden niet financieel beloond maar wel 'sociaal gewaardeerd' door het management, door henzelf en door hun collega's. Ze putten hier grote professionele trots uit. Een andere motivatie is de nieuwelingen te helpen uit louter altruïsme.

 

c) tool voor de peters/ meters: er bestaat een zakboekje voor opvolging van de opleidingen. Zowel de peter/ meter als de nieuweling zelf krijgt dit zakboekje aangeboden. De nieuweling wordt zo ook geresponsabiliseerd voor zijn eigen opleiding. Hij kan zijn peter/ meter aanspreken indien een bepaalde opleidingsmodule nog niet gegeven zou zijn.

 

Evaluatie van de tijdelijke krachten

 

Evaluatie van de nieuwe medewerker na 3 en na 6 maanden, door vier partijen: de nieuweling, zijn peter/ meter, de n+1 en een lid van het HR-departement.

 

Vooral bij vaste medewerkers (of uitzendkrachten van lange duur) komt het voor dat de evaluatie uitmondt in vragen tot heroriëntering van posten, bevorderingen, ...CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

 

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.