NL FR
IPV - Beter onthaal

U bevindt zich hier: Home < Getuigenissen < Materne


Het onthaalbeleid bij Materne


Context

 

Materne telt 350 arbeiders en 115 bedienden/kaderleden. Op jaarbasis stelt het bedrijf gemiddeld een 40-tal uitzendkrachten tewerk, met in de zomer pieken tot 60-70 uitzendkrachten, en in de winter slechts 20 à 30. De tewerkstellingsduur varieert van enkele dagen tot ... meerdere maanden. Er zijn 4 jaarlijkse 'rekruteringsgolven'.

 

Opmerking:

 

In werkelijkheid gaat het om 2 types van uitzendkrachten:

 • de tijdelijke krachten voor onverwachte en dus extreem snel in te vullen vervangingen; deze uitzendkrachten moeten een duidelijke polyvalentie tonen, maar het gaat om eenvoudige taken (tot 200 rekruteringen per jaar!)
 • de zogenaamde uitzendkrachten '+' die meerdere weken blijven en de hierna beschreven selectieprocedure en 'klassieke' opleiding doorlopen.

De 'snelle' tijdelijke krachten, die meestal slechts één of enkele dagen blijven, krijgen een vrij beknopte informatie die net volstaat voor de wettelijke voorschriften. Zij ontvangen het huishoudelijk reglement, een brochure met de veiligheids- en hygiënische voorschriften, de veiligheidsfiches en een onthaalfiche, ...

 

Wat hierna volgt, betreft uitsluitend de uitzendkrachten '+'.

 

Rekrutering en selectie

 

Deze aspecten worden verzorgd door het uitzendkantoor dat de functiebeschrijvingen en de arbeidsvoorwaarden bij Materne kent.

 1. 1e stap: selectie door het uitzendkantoor, via cv en interview.
 2. 2e stap: korte informatie en opleiding via een PPT-presentatie van Materne (met foto's van de ingang, parking, kleedruimte, sas, ...), van de functie, van de werkvoorwaarden (ook het lawaai wordt weergegeven in de video's), van de eisen aangaande veiligheid en hygiëne.

De tijdelijke krachten ondergaan vervolgens een test met meerkeuzevragen. Wie slaagt (minstens 80 %) maakt deel uit van de pool van de tijdelijke krachten en wordt dan ook in het bedrijf verwelkomd.

 

Onthaal in het bedrijf

 

Het onthaal bij Materne verloopt bijzonder verzorgd: elke uitzendkracht ('+') wordt individueel door een HR-medewerkster ontvangen en krijgt dan ook een onthaalbrochure die ze samen doornemen en toelichten. Dit proces duurt 30 minuten!

 

Zodra de uitzendkracht naar de kleedruimtes gaat om aan het werk te gaan, wordt hij/zij opnieuw onthaald door een medewerkster die uitlegt waar zijn/haar kleedkamer is, waar de veiligheidsuitrusting ligt, ...

 

Opleiding in het bedrijf

 

De nieuwelingen krijgen eerst een theoretische opleiding omtrent gedrag aangaande hygiëne, kwaliteit en veiligheid. Hierbij worden realistische situaties uit het dagelijkse bedrijfsleven aangehaald. Deze opleiding omvat ook een volledig bedrijfsbezoek.

 

Eenmaal op de werkvloer volgt nog een praktische opleiding van 2 dagen. Het betreft een vrij informele paralleltraining: geen specifieke peter (maar wél een referentiepersoon).

 

Ontvangen documenten

 

De uitzendkrachten ontvangen: 

 • een onthaalbrochure, die hun wordt toegelicht (cf. supra). Deze onthaalbrochure omvat de volgende punten: kwaliteitscharter, voorstelling van Materne, hygiëneregels, regels bij afwezigheid, historiek, productiefasen, kwaliteitsborging, organigram, sociale voordelen, ...
 • het huishoudelijk reglement 
 • een brochure met de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne, de veiligheidsfiches, arbeidsreglement 
 • een onthaalfiche (naam van de persoon die jou ontvangt, je kastje, je referentiepersoon, ...)
 •  ...

Evaluatie van de uitzendkrachten

 

'Warme' evaluatie: onmiddellijk na de 2-daagse opleiding volgt een evaluatie door de zonechefs (resp. hiërarchische chefs). De evaluatie betreft 10 criteria met betrekking tot gedrags- en algemene technische competenties (niet in termen van beheersing van de – altijd vrij eenvoudige – taken).

 

Zij moeten een antwoord geven op de vraag: "Wil ik deze uitzendkracht opnieuw aannemen? Waarom (niet)?"

 

Deze evaluaties worden vervolgens meegedeeld aan, en besproken met het uitzendkantoor.

 

Andere evaluaties vinden op geregelde basis plaats na 1 week, 1 maand, 3 maanden en 6 maanden.

 

Opm: een band proberen te smeden met 'goede' uitzendkrachten: wie op 2 jaar tijd minstens 14 maanden tot tevredenheid heeft gepresteerd, krijgt systematisch een contract voor onbepaalde duur voorgesteld.

 

Evaluatie van het onthaalsysteem zelf

 

Evaluatie van het onthaalsysteem: regelmatige vergaderingen (1 x/maand) tussen HR, productie, logistiek, ...

 

Verbeteringspunten mogelijk volgens Materne: 

 • Expliciete peters/ meters benoemen?
 • De rol van de HR-afdeling en van de teamleaders herverduidelijken om deze opnieuw te mobiliseren voor het belang van het onthaal. (Het risico bestaat namelijk dat de teamleaders zich minder met onthaal gaan inlaten naarmate HR dit onthaal verbetert.)
 • De communicatie verbeteren dankzij interne schermen. (Deze verbetering betreft niet alleen het onthaal van de nieuwelingen; informeren over nieuwe uitdagingen, de komst van nieuwe collega's met een contract voor onbepaalde duur aankondigen, ...)


CONTACT

Daniëlle Verlaet

Opleidingen onthaal en peter-/meterschap

gsm: 0473 654 284

 

Els Mertens

HR coaching

gsm: 0473 654 287

 

Deze projecten lopen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

IPV Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht
Tel. 02/52 88 930 - Fax 02/52 88 940
info@ipv.be - www.ipv.be
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds
en de Vlaamse overheid.